Adresa redacţiei: Str. Bulevardul Victoriei nr. 3-5, Email: [email protected], Telefon: 0331.402.010
CARANTINĂ Havârna – Efective sporite pentru impunerea respectării restricțiilor
Realitatea DorohoianăData 01.02.2021 - 12:53:10
Local
Efectivele Ministerului Afacerilor Interne (jandarmi, polițiști, pompieri și polițiști de frontieră) au fost suplimentate și acționează, sub autoritatea Instituției Prefectului, împreună cu specialiști din cadrul Direcției de Sănătate Publică Botoșani, în vederea scăderii incidenței noilor cazuri de infectare cu COVID-19 în localitatea Havârna.
DISTRIBUIE           

”Este prematur să formulăm o concluzie viabilă într-un interval de timp atât de scurt, referitoare la reducerea numărului de infectări.
Ce dorim însă să evidențiem este atitudinea locuitorilor aflați în carantină, care respectă, cu conștiinciozitate am putea spune, măsurile preventive stabilite prin Ordinul Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, în special în ceea ce privește distanțarea fizică și portul măștii de protecție”
, precizează reprezentanții jandarmilor, într-un comunicat de presă.

Chiar dacă au mai existat cazuri de persoane care nu aveau asupra lor declarația obligatorie pe proprie răspundere cu motivul deplasării, jandarmii le-au explicat prevederile legale și importanța respectării lor, precum și consecința sancționatorie a ignorării acestora, după care le-au înmânat modele ale acestor declarații, cu recomandarea completării corespunzătoare.

”Acțiunile de control vor continua zilnic, 24 de ore din 24, până pe data de 11 februarie, la ora 21.00, când prin efortul comun al autorităților competente și al locuitorilor localității, sperăm că rata de incidență a cazurilor de infectare va scădea până la nivelul necesar pentru ridicarea carantinei și cetățenii vor putea reveni la o stare de conviețuire cât mai apropiată de normalitate”, mai spun reprezentanții jandarmilor.

 

 

Prevederi legale de interes public extrase din Ordinul Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr.6305 din 28.01.2021 privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Havârna, comuna Havârna, județul Botoșani

 

 1. În intervalul orar 05.00 – 23.00, în interiorul zonei carantinate, se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:

 1. deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă, gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

 2. deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale, pentru persoanele cu vârsta peste 65 ani în intervalul orar 10.00 – 14.00, iar pentru persoanele cu vârsta sub 65 ani, în intervalele orare 06.00 – 10.00, respectiv 14.00 – 20.00;

 3. deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;

 4. deplasările scurte în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), cât şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

 5. deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

 6. deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

 7. deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;

 8. deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;

 9. îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate;

 10. participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;

 11. pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor;

 12. eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi prevăzute de lege;

 13. alte motive justificative precum: îngrijirea / însoţirea copiilor / membrilor de familie, îngrijirea unei rude / afin sau persoană aflată în întreţinere, asistenţă persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie;

 14. participarea la activităţi religioase;

 15. deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei.

 16. deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS – COV – 2.

 

 1. În intervalul orar 23.00 – 05.00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru următoarele motive:

 1. deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă, gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

 2. deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;

 3. alte motive justificative precum: îngrijirea / însoţirea copiilor / membrilor de familie, îngrijirea unei rude / afin sau persoană aflată în întreţinere, asistenţă persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie;

 4. deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei.

 

3.În/din zona carantinată este permisă intrarea/ieşirea pentru:

 1. Transportul de marfă indiferent de natura acesteia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi pentru aprovizionarea populaţiei;

 2. Persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitare, veterinare, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice, a asistenţei şi protecţiei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, comerţ şi administraţie publică, comunicaţiilor şi transporturilor;

 3. Persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;

 4. Persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;

 5. Deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;

 6. Deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;

 7. Urgenţe medicale.

 

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator.

 

În interiorul localităţii se interzice circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.

 

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, declaraţia pe propria răspundere, completată în prealabil.

Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării dintre cele prevăzute la art. 4, pct. 3 şi pct. 5, data completării şi semnătura. Modelul de declaraţie pe propria răspundere este prevăzut în anexa nr. 2 care face integrantă din prezenta hotărâre.

 

Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, se desfăşoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult doar pentru persoanele cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona carantinată cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, de minim 4 mp/persoană, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71, alin (2) din legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii) se pot oficia în lăcaşurile de cult, cu participarea a maximum 20 persoane (numărul ce include şi persoanele care oficiază slujba religioasă).

Se permite oficierea slujbelor de înmormântare, cu participarea a maxim 8 persoane în interior, iar în exterior cu participarea a maxim 20 persoane.

Se permite oficierea evenimentelor de stare civilă cu prezenţa a maxim 10 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maxim 20 persoane, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71, alin (2) din legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Se permite tranzitarea localităţii carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestuia, fiind interzisă oprirea în localitate.

 

 1. Se interzic următoarele activităţi în zona carantinată:

a.Organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive, etc.) în spaţii închise şi deschise;

b.Organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă sau altele asemenea;

c.Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum a produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor, cu excepţia activităţilor de preparare a hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

d.Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;

e.Organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza legii nr. 60/1991 privind organizarea şi defăşurarea adunărilor publice;

f.Organizarea cu public în spaţii închise şi deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor, activităţi culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment;

g.Toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective care se desfăşoară în spaţii închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil;

h.Organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor şi talciocuri;

i.Activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumuseţare (incluzând, dar fără a se limita la acestea), saloane de coafură, frizerii, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj, etc.

 

5.Se limitează programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare în intervalul orar 21.00 – 05.00, cu excepţia farmaciilor şi a staţiilor de distribuţie carburant care pot avea program non-stop.

 

6.Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/supermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanţare fizică.

 

7.În cazul magazinelor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană cu respectarea normelor de distanţare.

 

8.Operatorii economici au obligaţia de a afişa la loc vizibil, la intrarea în unitate, a programului de funcţionare precum şi a restricţiilor stabilite, inclusiv numărul maxim de persoane care pot avea acces simultan în interior.

 

9.Agenţii/operatorii economici în domeniul comercializării produselor nealimentare de genul retailerilor de materiale de construcţie şi bricolaj îşi vor suspenda temporar activitatea, până la expirarea prevederilor prezentei hotărâri, în zilele de sâmbătă şi duminică.

 

10.Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanţare fizică, stabilite prin ordinul comun al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 32 – 37 şi art. 71, alin (2) din legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Comentarii


Articole din aceeași categorie
Incendiu stins după aproape trei ore
Protest cu tractoare al fermierilor botoșăneni, supravegheat de jandarmi
Recomandări ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Dorohoi
Una dintre minorele date dispărute, dintr-un centru de plasament din Dorohoi, a fost găsită
Cinci tinere de la un centru de plasament din Dorohoi date dispărute
Jandarmi botoșăneni avansați în grad și recompensați cu ocazia Zilei Jandarmeriei Române
Efective sporite de jandarmi în județ, în acest sfârșit de săptămână
Pompierii vor fi, zilnic, la datorie în acest sfârșit de săptămână
Sondaj
Vă veți vaccina anti COVID-19, în cadrul campaniei inițiată de Guvernul României?
Vremea în DOROHOI
Senin
6.14 °C
Minim: 1.43 °C
Maxim: 20.56 °C
Cele mai citite
Una dintre minorele date dispărute, dintr-un centru de plasament din Dorohoi, a fost găsită
712
Minorul din Concești, dat dispărut, a fost găsit de polițiști
426
DOROHOI – Doru Octavian Dumitru în spectacol, mâine, la Cinematograful ”Melodia”. Biletele sunt aproape epuizate - VIDEO
378
DOROHOI – Activitate online desfășurată la Centrul Star of Hope, dedicată Zilei internaționale a autismului
357
Primăria Dorohoi - Anunţuri de participare la licitaţie pentru ÎNCHIRIERI terenuri (domeniul PRIVAT)
337
Copil de 12 ani, din Concești, căutat după ce a dispărut de acasă
326
ACUM: Bărbat scos de sub un tractor răsturnat și transportat la spital. Intervenția pompierilor are loc într-o localitate din județul Iași
243
Guvernul PNL-USRPLUS-UDMR se face că nu vede nevoile de investiții în județ!
221
Prefectul PNL aruncă în aer bugetele micilor comunități
193
Lucrări pentru stabilizarea a două alunecări de teren
193
Arhiva Video
ARHIVA VIDEO REALITATEA DOROHOIANĂ – Grupul umoristic „Lunaticii”, remember la zece ani de la ultimul spectacol - VIDEO&FOTO
ARHIVA VIDEO REALITATEA DOROHOIANĂ – Ovidiu Lipan „Ţăndărică”, recital incendiar la Dorohoi, în 2013
COMUNICAT & VIDEO - „Oamenii ALDE Botoşani sunt cei care fac diferenţa”
Vezi toată arhiva video
Anunţuri
Primăria Dorohoi - Anunţuri de participare la licitaţie pentru ÎNCHIRIERI terenuri (domeniul PRIVAT)
Primăria Dorohoi – Consultare publică pentru aprobarea unui PUZ
Primăria Dorohoi – S-a schimbat operatorul care colectează deșeurile din municipiu. Vezi numerele de telefon unde poți face reclamații
Spitalul Municipal Dorohoi face angajări. Toate posturile sunt pe perioadă nedeterminată
(P) DOROHOI - Anunţ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ÎNFIINȚARE FERMĂ REPRODUCȚIE SUINE, FNC PENTRU PREPARAREA FURAJELOR, PUȚ FORAT, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, DRUMURI ȘI ÎMPREJMUIRE, pentru imobilul situat în jud.Botosani, mun.Dorohoi, CF 56158 și CF 56159
Acest site foloseste cookie-uri pentru o mai buna functionare. Conform reglementarilor si indrumarilor privind cele mai bune practivi, orice utilizator din UE trebuie instiintat in aceasta privinta si trebuie sa isi dea acordul privind aceasta instiintare.


Sunt de acord